Narzędzia specjalistyczne i wyposażenie warsztatów

Call Center

CALL CENTER


Prowadzenie działalności w ramach takiej sieci, jak Magneti Marelli daje gwarancję szeregu korzyści, które umożliwiają Warsztatowi Autoryzowanemu Checkstar Magneti Marelli stałe korzystanie z pomocy technicznej, - merytorycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów powstających podczas wykonywania napraw samochodów.

 

Magneti Marelli AfterMarket, oferuje na zasadzie wyłączności i bezpłatnie wszystkim Warsztatom należącym do sieci Checkstar, pomoc techniczną dot. w szczególności obsługi Narzędzi Serwisowych MM, problemów diag­nostycznych dotyczących elektronicznych układów sterowania MM, systemów klimatyzacji itp. Pomoc taką Warsztat Autoryzowany może otrzymać za pomocą:

- strony internetowej MM www.magnetimarelli-checkstar.pl

- poczty elektronicznej checkstar@magnetimarelli.com

 

 

CALL CENTER

- telefonicznie: + 48 32 6036142

+ 48 32 6036143

+ 48 32 6036144

fax : + 48 32 6036145

w godz 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

 

Warsztaty autoryzowane mają bezpłatny dostęp do pomocy technicznej w zakresie:

- pomocy w obsłudze urządzeń diagnostycznych

- pomoc w obsłudze urządzeń do klimatyzacji

- pomoc w obsłudze pozostałych urządzeń

- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów diagnostycznych

- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów przy diagnostyce i naprawie klimatyzacji

- pomoc w uzyskiwaniu doradztwa marketingowego i certyfikacji

 

Drugi poziom pomocy technicznej jest odpłatny, w ramach pakietu rocznego lub jako osobna opcja, jego zakres obejmuje:

- dostęp do podstawowych baz danych i schematów(ilości czynnika, schematy silnika, klimatyzacji)

- pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów diagnostycznych w systemach sterowania:

  • Silnikiem
  • Klimatyzacją
  • Zestawu wskaźników
  • ABS
  • Body Computer

 

- udostępnianie nietypowych schematów instalacji, przebiegów oscyloskopowych, informacji technicznych

- pomoc w naprawie urządzeń diagnostycznych

- szczegółowa pomoc przy aktualizacji,obsłudze urządzeń Magneti Marelli


ikona lupy
Sieć Magneti Marelli
Warsztaty

Dystrybutorzy