Narzędzia specjalistyczne i wyposażenie warsztatów

KLIMATYZACJA

Systemy klimatyzacji - elementy I + II stopnia

Cena 450.00 PLN

Zakres szkolenia:

 • Budowa i zasada działania układu klimatyzacji samochodowej
 • Rodzaje, budowa i działanie sprężarek klimatyzacji (typy: tłokowa, scroll, łopatkowa)
 • Sprzęgła elektromagnetyczne oraz kompresory ze sprzęgłem zrywalnym
 • Zawory elektromagnetyczne sterowania kompresorem - diagnostyka oraz zasada działania i sterowania
 • Sprężarka zasilana energią elektryczną
 • Stacje do obsługi układu klimatyzacji - zasada działania
 • Narzędzia do napraw klimatyzacji (spring-lock, ściągacze do sprzęgieł, manometry, termometr, wziernik do obserwacji czynnika)
 • Lokalizacja nieszczelności (UV, azot, hydrogen)
 • Metody płukanie układów klimatyzacji 
 • Metody dezynfekcji
 • Czynniki chłodnicze oraz środki smarne stosowane w układzie klimatyzacji
 • Klimatyzacja automatyczna – zasada działania, typowe pomiary, diagnostyka
 • Elementy wykonawcze i pomiarowe - diagnostyka i zasada działania
 • Symulacje usterek i ich diagnostyka
 • Wykrywanie nieszczelności na pojeździe lub modelu
 • Płukanie elementów układu klimatyzacji w wykorzystaniem dedykowanego urządzenia
 • Diagnostyka kompresora - możliwe pomiary, wykorzystanie stołu probierczego
 • Wykorzystanie wziernika do obserwacji czynnika znajdującego się w układzie

Systemy klimatyzacji - I stopień

Cena 400.00 PLN

Zakres szkolenia:

 • Budowa i zasada działania układu klimatyzacji samochodowej
 • Sposoby dezynfekcji układów A/C
 • Rodzaje, budowa i działanie sprężarek klimatyzacji (typy: tłokowa, scroll, łopatkowa)
 • Sprzęgła elektromagnetyczne, kompresory bezsprzęgłowe
 • Systemy klimatyzacji napędzane elektrycznie w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
 • Materiały eksploatacyjne stosowane w klimatyzatorach (czynniki, oleje, czynnik 1234yf)
 • Cykl obsługowy stacji klimatyzacji
 • Narzędzia do napraw klimatyzacji (spring-lock, ściągacze do sprzęgieł, manometry, termometr)
 • Lokalizacja nieszczelności (UV, azot, detektor)
 • Płukanie układów klimatyzacji przy pomocy stacji i zewnętrznego urządzenia
 • Obsługa stacji klimatyzacji – praktyka
 • Klimatyzacja automatyczna – zasada działania, typowe pomiary, diagnostyka
 • Symulacje usterek i ich diagnostyka

Systemy klimatyzacji - II stopień

Cena 400.00 PLN

Zakres szkolenia:

 • Budowa i działanie oraz obsługa i diagnostyka sprężarek sterowanych zaworem PWM (bez sprzęgłowe)
 • Budowa i działanie oraz obsługa sprężarki stosowanej w układach hybrydowych
 • Rodzaje presostatów i sposoby ich diagnozy
 • Czujniki występujące w układach klimatyzacji(nasłonecznienia, deszczu, jakości powietrza, wilgotności, temperatury wewnętrznej, zaparowania szyb, itp.)
 • Czujniki ciśnienia i aktuatory odczytywane i sterowane sygnałem PWM –działanie i diagnostyka.
 • Klimatyzacja automatyczna - zasada działania, typowe pomiary, diagnostyka
 • Diagnostyka komputerowa modułu klimatyzacji automatycznej (tester Data Plus, Div.o)
 • Symulacje usterek i ich diagnostyka
 • Wyszukiwanie nieszczelności w praktyce
 • Diagnostyka kompresorów z wykorzystaniem stołów probierczych

Szkolenie z zakresu Ustawy o F-Gazach zakończone uzyskaniem zaświadczenia

Cena brak danych

Zakres szkolenia:

 • Środki ostrożności przy obsłudze klimatyzacji samochodowych
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr.842/2006, 307/2006 i 206/40WE
 • Czynniki chłodnicze – ich własności i wpływ na środowisko – współczynnik GWP
 • Obieg czynnika chłodniczego w samochodowych układach klimatyzacji.
 • Sprężarka o zmiennej wydajności –budowa,diagnostyka, wymiana
 • Sprężarka typu „Scroll”
 • Oleje stosowane w układach klimatyzacji – właściwości i zastosowanie
 • Urządzenia do obsługi klimatyzacji samochodowych
 • Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy
 • Diagnostyka – podłączenie i odłączenie zestawu do odzysku f-gazów do króćców serwisowych, kontrola ciśnień,sprawdzenie szczelności układu
 • Sposoby odkażania parownika 

Szkolenie z zakresu Ustawy o F-Gazach zakończone uzyskaniem certyfikatu III stopnia

Cena 1800.00 PLN

Zakres szkolenia:

 • Podstawowa wiedza o zmianach klimatycznych 
 • Współczynnik ocieplenia globalnego 
 • Omówienie właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i ich wpływu na środowisko
 • Omówienie przepisów dotyczących obsługi układów chłodniczych / grzewczych
 • Omówienie budowy i zasady działania układów chłodniczych / grzewczych
 • Obsługa zestawu do odzysku czynnika (metoda cieczowa, gazowa, cieczowo-gazowa) przy minimalnym poziome emisji
 • Procedury postępowania z zanieczyszczonymi czynnikami oraz olejami - składowanie i transport
 • Zastosowanie wagi w celu pomiaru masy czynnika
 • Obsługa układów chłodniczych / grzewczych
 • Kontrola szczelności układu

Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych

Cena 500.00 PLN
Zakres szkolenia
 • Budowa i zasada działania układu klimatyzacji samochodowej
 • Specyfika budowy układu klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
 • Omówienie budowy i zasady działania układów klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych na przykładzie pojazdów: Toyota Prius, Peugeot 3008 Hybrid, BMW i3, BMW i3 Range Extender, Nissan Leaf, Fiat 500e, Hyundai Ioniq oraz innych
 • Materiały eksploatacyjne stosowane przy obsłudze układów klimatyzacji 
 • Zasada działania sprężarki napędzanej silnikiem elektrycznym
 • Czujniki stosowane w układzie klimatyzacji – budowa i zasada działania
 • Obsługa układu klimatyzacji ze względu na specyfikę budowy: chłodzenie komponentów układu HV, ogrzewanie kabiny pasażerskiej pojazdu
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi układu klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
 • Przystosowanie stacji napełniania do obsługi pojazdów hybrydowych i elektrycznych 
 • Demontaż sprężarki napędzanej silnikiem elektrycznym 
 • Diagnostyka sprężarki z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych oraz stołu testowego
 • Przegląd akumulatorów HV oraz wpływ sprawności układu klimatyzacji na ich pracę

Szkolenie z zakresu Ustawy o F-Gazach zakończone uzyskaniem zaświadczenia

Cena 450.00 PLN

Zakres szkolenia:

 • Środki ostrożności przy obsłudze klimatyzacji samochodowych
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006, 307/2006, 206/40WE oraz Ustawa o F-Gazach z dnia 15.05.2015r.
 • Roczne sprawozdanie dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych
 • Czynniki chłodnicze: właściwości, wpływ na środowisko, współczynnik GWP
 • Obieg czynnika chłodniczego w samochodowych układach klimatyzacji
 • Sprężarki układu klimatyzacji - rodzaje, diagnostyka, właściwa eksploatacja
 • Oleje stosowane w układach klimatyzacji – rodzaje, właściwości i zastosowanie
 • Metody lokalizacji nieszczelności układu klimatyzacji
 • Metody dezynfekcji parownika układu klimatyzacji
 • Urządzenia do obsługi klimatyzacji samochodowych - omówienie pracy urządzenia
 • Omówienie najczęściej występujących usterek
 • Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy
 • Diagnostyka – podłączenie oraz obsługa zestawu do odzysku f-gazów do króćców serwisowych, kontrola ciśnień
PoczątekKoniecMiejsce
2024-07-26-Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 11
2024-08-22-Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 11

Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych - DARMOWE SZKOLENIE TYLKO DLA WARSZTATÓW CHECKSTAR

Cena brak danych
Zakres szkolenia
 • Budowa i zasada działania układu klimatyzacji samochodowej
 • Specyfika budowy układu klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
 • Omówienie budowy i zasady działania układów klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych na przykładzie pojazdów: Toyota Prius, Peugeot 3008 Hybrid, BMW i3, BMW i3 Range Extender, Nissan Leaf, Fiat 500e oraz innych
 • Materiały eksploatacyjne stosowane przy obsłudze układów klimatyzacji
 • Zasada działania sprężarki napędzanej silnikiem elektrycznym
 • Czujniki stosowane w układzie klimatyzacji – budowa i zasada działania
 • Obsługa układu klimatyzacji
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi układu klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
 • Część praktyczna – przystosowanie stacji napełniania do obsługi pojazdów hybrydowych i elektrycznych, demontaż sprężarki napędzanej silnikiem elektrycznym, diagnostyka sprężarki