Narzędzia specjalistyczne i wyposażenie warsztatów

MARKETING

Marketing cz. 1

Cena 400.00 PLN

Zakres szkolenia:


Obsługa Klienta w serwisie samochodowym:

 • Jakość obsługi klienta serwisu samochodowego
 • Jakość obsługi
 • Naprawa postrzegana przez klienta
 • Poszukiwanie serwisu przez klienta
 • Jakość postrzegana a jakość oferowana
 • Wywieranie nacisku na podświadomość klienta
 • Znaczenie reklamacji w biurze obsługi klienta
 • Odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji
 • Reklamacje – analiza i rozpatrywanie
 • Usługa serwisowa oraz różne sposoby jej wykonywania
 • Najczęstsze przyczyny odejścia klientów
 • Utrzymanie klienta

Organizacja serwisu samochodowego:

 • Strategia rozwoju serwisu
 • Wizerunek serwisu samochodowego
 • Standardy dotyczące rozmowy z klientem
 • Przebieg naprawy pojazdu w serwisie samochodowym
 • Wydanie samochodu po naprawie
 • Kontakt z klientem po naprawie
 • Kontrola jakości wykonywanych usług w serwisie samochodowym
 • Standardy wykonania usług w serwisie samochodowym
 • Pozycjonowanie serwisu samochodowego
 • Sprzedaż usług serwisowych

Marketing cz. 2

Cena 400.00 PLN

Zakres szkolenia:


Dotyczy odpowiedzialności serwisu z tytułu:

 • Gwarancji
 • Rękojmi
 • Niezgodności towaru z umową.
 • Warunki utrzymania rękojmi
 • Zleceniodawca – wymogi ustawowe aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny
 • Notatki służbowe
 • Gwarancja
 • Przepisy prawa w zakresie gwarancji
 • Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanej przez serwis samochodowy
 • Wyłączenie gwarancji
 • Utrata gwarancji
 • druk gwarancji
 • Rękojmia
 • Przykładowe interpretacje sądowe

Niezgodności towaru z umową:

 • Domniemanie
 • Roszczenia konsumenta
 • Reguła 14 dni na odpowiedź
 • Odpowiedź na żądanie naprawy lub wymiany towaru
 • Okres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
 • Przedawnienie roszczeń konsumenta

 

Marketing cz. 3

Cena 400.00 PLN

Zakres szkolenia:

 • System zarządzania jakością
 • Kryteria dotyczące jakości
 • Użyteczne środki pomocnicze
 • Organizacja i planowanie
 • Zasada Pareto
 • Zasada Eisenhowera
 • Zarządzanie czasem serwisowym
 • Pieczęcie serwisowe z uwzględnieniem przepisów unijnych MVBER
 • Przepisy prawa, a usługa serwisowa
 • Zlecenie serwisowe w korelacji z odpowiedzialnością dopuszczenia pojazdu do ruchu
 • Wzór zlecenia serwisowego
 • Regulamin pracy serwisu
 • Polityka jakości
 • Przyjęcie klienta w serwisie
 • Wywiad usterkowo-serwisowy
 • Ankieta satysfakcji klienta
 • Uwarunkowania prawne i wymogi rynku motoryzacyjnego
 • Serwis niezależny - obsługa samochodów w okresie gwarancji
 • Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia
 • Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy umowy o dzieło
 • Kiedy samochód może stanowić zabezpieczenie w poczet zapłaty za wykonaną usługę
 • Części używane, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko naturalne
 • Przykłady rzeczywistych opinii sądowych w sprawach o błędy serwisowe